“Từ lúc sử dụng eCA Management, thống kê doanh thu hàng tháng đối với tôi không còn cực nhọc nữa. Mỗi tháng eCA Management đều giúp thống kê một cách đầy đủ và rõ ràng. Không chỉ vậy tôi còn kiểm soát được các báo giá của nhân viên, quy trình làm việc của họ và nắm được các thái độ của khách hàng. Mỗi khi gặp trục trặc hay có thắc mắc gì, gọi lên tổng đài eCarAid là có nhân viên trợ liền làm tôi rất hài lòng”.