Cơ hội nghề nghiệp tại eCarAid

Văn hoá ở eCarAid

Chúng tôi là một tập hợp những con người trẻ tuổi, năng động và nhiệt huyết để làm ra sản phẩm tốt nhất có thể cho người dùng. eCarAid ngày càng mở rộng và chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng có cùng đam mê, cùng chí hướng tham gia cùng chúng tôi.

Điểm nhấn công việc ở eCarAid

Sự gần gũi của khách hàng

Khách hàng của chúng tôi cung cấp thông tin đầu vào thực tế cho các sản phẩm, quy trình cũng như con người của chúng tôi. Đây là điều quan trọng.

Dễ gần

Cho dù đó là ăn trưa với Giám đốc điều hành hay đưa ra ý kiến ​​đóng góp cho giám đốc sản phẩm, chúng tôi đều có thể tiếp cận.

Đa dạng và Hòa nhập

Bạn cũng như toàn thể eCarAiders có thêm tiếng nói, ý kiến và quản điểm cho eCarAid.